ອັນໃດເປັນ cardio ທີ່ດີທີ່ສຸດກ່ອນ ຫຼືຫຼັງອອກກຳລັງກາຍ?