ການຕີຄວາມຂອງຄວາມຝັນກ່ຽວກັບການເຫັນສົບຕາຍຢູ່ໃນ shroud ໄດ້